NEWS

Svolávací program pro adaptéry NVIDIA SHIELD s evropskou zástrčkou

Dobrovolná svolávací akce pro určité typy zástrček síťových adaptérů zařízení SHIELD určené k použití v kontinentální Evropě.

Christian Beer
NVIDIA
+49 89 6283 500 55
cbeer@nvidia.com

SANTA PRAHA, 8. srpna 2017—NVIDIA oznámila dobrovolnou svolávací akci pro určité typy zástrček síťových adaptérů zařízení SHIELD určené k použití v kontinentální Evropě. Společnost je jejich majitelům vymění.

Dotčený produkt se dodával se světovými sadami nabíječek zařízení SHIELD a evropskými tablety SHIELD a zařízením SHIELD TV mezi červencem 2014 a květnem 2017. Společnost NVIDIA zjistila, že evropská zástrčka se dvěma kolíky, tzv. „plochý konektor“, může prasknout a představuje riziko zásahu elektrickým proudem.

Svolávací akce je omezena pouze na tuto na evropskou zástrčku a netýká se dalších produktů NVIDIA nebo jejich adaptérů.

NVIDIA žádá své zákazníky, aby navštívili stránku httpshttps://www.nvidia.com/cs-cz/shield/support/adapterrecall/, kde se dozvědí vice informací o možnosti získání náhradní evropské zástrčky. Zákazníci obdrží náhradu po registraci své účasti na této svolávací akci.

NVIDIA spolupracuje s příslušnými státními orgány, aby zajistila soulad stažení se zavedenou regulační praxí.


O NVIDIA
Firma NVIDIA vytvořila v roce 1999 technologii GPU a nastartovala tím růst hraní her na PC, redefinovala moderní počítačovou grafiku a přinesla revoluci do paralelního výpočetního výkonu. V nedávné době pomohly učenlivé GPU jednotky vývoji moderní umělé inteligence – nové éry osobních počítačů – kdy se GPU chová jako mozek počítačů, robotů a samořiditelných aut, které rozumí okolnímu světu. Dnes je NVIDIA známá jako „počítačová firma umělé inteligence.“ Více informací naleznete na stránce //nvidianews.nvidia.com/.

Některá prohlášení v této tiskové zprávě, která zahrnují, ale nevztahují se výhradně na, nahrazení zástrček adaptérů pro EU společností NVIDIA a spolupráci společnosti NVIDIA s příslušnými státními orgány s cílem zajistit soulad stažení se zavedenou regulační praxí, jsou výhledová prohlášení podléhající rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že výsledky budou podstatně odlišné od očekávání. Důležitými faktory, které by mohly způsobit tyto významné odlišnosti skutečných výsledků, jsou: globální ekonomické podmínky, spoléhání na třetí strany při výrobě, sestavování, balení a testování našich výrobků, vliv technologického rozvoje a hospodářské soutěže, vývoj nových produktů a technologií nebo vylepšení stávajících produktů a technologií, akceptace našich výrobků nebo produktů našich partnerů na trhu, konstrukční, výrobní nebo softwarové vady, změny v preferencích nebo požadavcích spotřebitelů, změny průmyslových standardů a rozhraní, neočekávaná ztráta výkonu našich produktů nebo technologií při integraci do systémů; Stejně jako další faktory, které jsou čas od času popsány v přehledech, které NVIDIA eviduje u Komise pro cenné papíry (SEC), včetně formuláře 10-Q pro čtvrtletí končící 31. července 2017. Kopie zpráv evidovaných u SEC jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti NVIDIA a jsou k dispozici zdarma. Tato výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti a vztahují se pouze k datu vyhotovení tohoto dokumentu a, pokud zákon nestanoví jinak, společnost NVIDIA nenese jakoukoli povinnost aktualizovat tato výhledová prohlášení tak, aby odrážely budoucí události nebo okolnosti.

###

© 2017 NVIDIA Corporation. Všechna práva vyhrazena. NVIDIA, logo společnosti NVIDIA a SHIELD jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky NVIDIA Corporation ve Spojených státech amerických a jiných zemích. Jména ostatních společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných společností, se kterými jsou spojena. Funkce, ceny, dostupnost a specifikace se mohou měnit bez upozornění.